Dyrekcja

dr inż. Zbigniew Olszewski

mgr Elżbieta Jurkowska